Jan Jensen Fremtidens Vinduer

Lad os tage en uforpligtende samtale

Tlf: +45 50 82 90 78

CE Vindues mærkning – din sikkerhed

Den Europæiske CE mærkning trådte i kraft på det danske vinduesmarked i år 2010.

Det er fra dette år af at alle producenter skal mærke deres vinduer og døre med det kendte Europæiske CE-mærke, som også findes på en lang række andre produkter.

Mærkningen giver mulighed for at dokumentere vinduernes kvalitet og modstandsdygtighed over for ekstreme belastninger. Testene er frivillige.

Med reglerne er det blevet nemmere for vores kunder at se, hvordan Fremtidens Vinduer klarer sig i det store udvalg af vinduer og døre.

Ved at bruge CE-reglerne rigtigt og vælge testede vinduer med tilgængelige resultater, kan du få en god idé om, hvilke belastninger dine vinduer kan modstå.

Når du vælger testede vinduer og døre, får du sikkerhed for, at dine vinduer og døre kan holde til det ekstremt Danske vejr.

Bemærk, at CE-mærket kan være anbragt enten på selve elementet (emballagen) eller på medfølgende dokumenter, og at mærket kan være delt op, så der f.eks. på selve varen findes en kode, der henviser til følgedokumenter eller eventuelt en hjemmeside, hvor resten af oplysningerne findes.

Markedskontrol

Markedskontrol efter byggevaredirektivets artikel 15 og 21 skal sikre, at Det Indre Marked fungerer efter hensigten på byggevareområdet. Derudover har markedskontrolmyndighederne også kontrolopgaver efter de nationale byggeregler.

Markedskontrollen af CE-mærkningen gennemføres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvortil også evt. klager skal rettes til.

Markedskontrolmyndigheden kan gribe ind såfremt byggevaren ikke er forsynet med CE-mærke, hvis mærkningen ikke er foretaget korrekt, hvis overensstemmelseserklæringen ikke foreligger, eller hvis byggevaren ikke opfylder bestemmelserne i DS/EN 14351-1.

CE Maerke
Jan Jensen Fremtidens Vinduer

Lad os tage en uforpligtende samtale

Tlf: +45 50 82 90 78

Brug for hjælp? Bliv ringet op

    Fremtidens Vinduer Lille