Jan Jensen Fremtidens Vinduer

Lad os tage en uforpligtende samtale

Tlf: +45 50 82 90 78
 1. Nærværende garanti er gældende i en periode på 5 år at regne fra produktionstidspunktet og dækker fabrikations- og/eller materialefejl.
 2. 5-års-fristen regnes fra det leveringstidspunkt, der fremgår af Producentens-garantimærket eller anden dokumentation f.eks. datomærkning i glasset.
 3. Ved konstatering af fejl og mangler skal reklamation ske omgående til producent navn som står på DVC/ DVV labelen.
 4. Dersom fabrikations-/materialefejl kan afhjælpes ved reparation/delvis udskiftning, vil manglen blive udbedret ved producentens mellemkomst på denne måde.
 5. Dersom fejlen/manglen ikke kan udbedres på den i pkt. 4 beskrevne måde, er producenten forpligtet til at levere et nyt produkt uden omkostning for den berettigede bortset fra omkostninger, som anført under punkt 9.
 6. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er Producenten berettiget til at levere et tilsvarende produkt.
 7. Det tilkommer alene producenten at vurdere, hvorvidt afhjælpning af mangler kan ske ved reparation/delvis udskiftning eller ved levering af et nyt produkt.
 8. En forudsætning for denne garanti er, at produktet løbende er vedligeholdt i overensstemmelse med producenten montage- og vedligeholdelsesvejledning.
 9. Nærværende garanti dækker ikke omkostninger til montage af et
  nyt produkt – herunder omkostninger til demontage, stillads mv. af det med
  fejl eller mangler behæftede produkt.
 10. Garantien gælder ikke fejl og mangler, som skyldes:
  • Fejlagtig montage eller fejlagtig betjening
  • Fejlagtig vedligeholdelse
  • Fejlagtig opbevaring, transport mv.
  • Uautoriseret forsøg på reparation

Denne garanti gælder alene mod fremvisning af original betalt faktura og produkter, der ved tidspunktet for reklamationens fremsættelse, er monteret i Danmark.

Garantigiver er det producent navn som står på DVC/ DVV logo på elementet

Se PDF
producentgaranti
Jan Jensen Fremtidens Vinduer

Lad os tage en uforpligtende samtale

Tlf: +45 50 82 90 78

Brug for hjælp? Bliv ringet op

  Fremtidens Vinduer Lille